Aktuálně

Starokošířská Avenue - Objekt B má poslední patro téměř hotové

01.12.2023

Práce na budovách obou objektů i nadále paralelně postupují. U objektu A probíhají výztuže stropu nad 2NP. Objekt B je už téměř v maximální výšce budovy – poslední 6NP má již hotovou výztuž stěn a probíhá betonáž.

Navíc byly zahájeny práce na retenční nádrži – jsou hotové výkopy a podkladní beton, koncem týdne se začne vázat výztuž základové desky a stěn.